According to the Quran-e-Karim, all mankind are equal(تمام انسان برابر ہیں),& that Allah does not look to our race or color, but to our piety and righteous actions.[49:13]

Awam Encyclopedia

Encyclopedia about Castes & Tribes in Urdu and English, Castes and Tribes History, People, Customs, Culture and all abouts in Urdu and English.


Jat | Rajput | Arain | Julaha | Baloch | Gujar | Awan | Mochi | Kumhar | Shaikh | Teli | Tarkhan | Pathan | Faqir | Sayyad | Machhi | Mirasi | Chuhra | Nai | Lohar | Kashmiri | Meo | Jhinwar | Dhobi | Qassab | Khokhar | Khoja | Mughal | Maliar | Dogar | Kamboh | Mallaah | Bharai | Barwala | Chhimba | Mussali | Qureshi | Kutana | Jogiand | Kharal | Changar | Ulema | Pacheda | Darzi | Sonar | Ghakhar | Dhund | Abbasi | Rangrez | Lilari | Penja | Rawat | Satti | Mahtam | Bhatiara | Jhabel | Khateek | Kahut | Kakkezai | Raj | Chamar | Kanchan | Odh | Janjua | Maniar | Kalal | Khattar | Kunjra | Nat | Kanera | Pakhiwara | Tyagi | Paracha | Khan | Jadaun | Banjara | Harni | Labana | Ghosi | Gaddi | Bodla | Noongar | Ahir | Khakha | Sansi | Bhat | Aheri | Gagra | Ghullam | Sudhan | Niaria | Kathia | Baddun | Lilla | Baghban | Kehal | Batwal | Qalandar | Bharbhunja | Thathera | Perna | Bhand | Toba | Dabgar | Khumra | Arab | Barar | Kangar | Domna | Kanjar | Garri | Kayastha | Kamangar | Kharasia | Darugar | Marath | Gadariya | Phapra | Turk | Bawaria | Dogra | Bisati | Mohipota | Thori | Brahman | Patwa | Karal | Chirimar | Sirkiband | Tanoli | Sahnsar | Mali | Qizilbash | Lodhi | Bazigar | Bangali | Attar | Pasi | Bhatia | Jhojha | Sattiar | Arora | Khushabi | Saini | Kanet | Khatri | Hijra | Bohra | Sapela | Gandhila | Chanal | Kamachi | Shorgir | Tamboli | Cheenigar | Kapri | Sangtarash | Tibetan | Nayak | Makh | Sehnai | Bhabhra | Qarol | Rababi | Bahrupia | Ladakhi | Rehar | Ghok | Hazara